Welchman Keen
Global Technology Market Access

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ludna nr 1B, 00-405 Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000897336, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.

NIP: 7011031195, REGON: 388794002. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 5.000,00 PLN.”